Tài liệu

Ung thư

Downloads

Tài liệu Ung thư vú
XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC UNG THƯ DO DI TRUYỀN 2015-11-11 pdf 341.37 kB
Xét nghiệm BRCA1 và BRCA2 2016-09-16 pdf 615.88 kB
Xét nghiệm nhóm gen nguy cơ cao Ung thư vú 2016-09-16 pdf 529.90 kB
Tài liệu Ung thư đại trực tràng
Hội chứng Lynch 2016-09-16 pdf 585.69 kB
Xét nghiệm gen toàn diện Ung thư đại trực tràng 2016-09-16 pdf 503.16 kB

Tư vấn di truyền

Downloads

Tài liệu Tư vấn di truyền
Dịch vụ Tư vấn di truyền 2016-09-16 pdf 524.63 kB

Xét nghiệm tiền sản

Downloads

Brochure
XÉT NGHIỆM TRƯỚC SINH VERIFI® 2015-11-11 pdf 319.89 kB