Events

Chung tay tuyên truyền “NGÀY BỆNH HIẾM THẾ GIỚI 28-2”

Hiện nay ước tính có khoảng trên 350 nghìn người trên thế giới mắc gần 7000 bệnh hiếm. Đáng chú ý là hơn 80% bệnh hiếm do di truyền, tức là bệnh sẽ ảnh hưởng suốt cả cuộc đời của người mắc bệnh; còn lại có thể do nhiễm trùng vi-rút hoặc vi khuẩn hoặc […]

Read more