Bảng gen của Hội chứng Ung thư Di truyền

Asia Genomics có các xét nghiệm gen tìm Hội chứng Ung thư di truyền sau đây:

  • Xét nghiệm Đa gen toàn diện tìm các Hội chứng ung thư thông thường
  • Xét nghiệm Đơn gen và Đa gen tìm hội chứng ung thư cụ thể trong danh sách các gen ung thư tối thiểu

Xét nghiệm đa gen toàn diện tìm các Hội chứng ung thư thông thường

Xét nghiệm đa gen tìm hội chứng ung thư di truyền thường tập trung vào khoảng 30 gen cảm biến với ung thư hoặc nhiều hơn gắn liền với các hội chứng ung thư di truyền. Tính toàn diện của nhóm phụ thuộc vào số lượng gen trong nhóm và cuối cùng là số lượng các hội chứng ung thư các gen này chứa.

Các đối tượng phù hợp để xét nghiệm toàn diện là các đối tượng có y sử cá nhân và/hoặc gia đình có các đặc điểm tương tự đã nói ở trên. Ngoài ra, cá nhân và các thành viên trong gia đình mắc bệnh ung thư bị nghi ngờ có nhiều hơn một hội chứng ung thư di truyền, đã làm xét nghiệm gen trước đó nhưng cho kết quả âm tính.

Xét nghiệm Đa gen toàn diện là một xét nghiệm máu theo yêu cầu của bác sỹ. DNA được tách ra từ máu và được đem phân tích. Xét nghiệm mất khoảng bốn tuần, kết quả sau đó được gửi trả bác sỹ, người có trách nhiệm diễn giải kết quả cho bạn.

Chúng tôi sẽ cần hai tuýp máu (khoảng 4ml mỗi tuýp) và một bản đồng thuận có chữ ký của bạn để gửi tới phòng xét nghiệm. Chúng tôi cũng đề nghị bạn nên có tư vấn di truyền trước khi xét nghiệm gen để thảo luận về ý nghĩa và kết quả xét nghiệm dự kiến.

Xét nghiệm Đơn Gen và Nhóm Đa Gen để tìm Hội chứng ung thư di truyền cụ thể

Các đối tượng có y sử cá nhân và gia đình có biểu hiện hội chứng ung thư di truyền buộc phải làm xét nghiệm tìm kiếm đột biến ở một bộ các gen cụ thể gần hơn. Xin hãy truy cập các trang về Hội chứng Ung thư Gia đình để biết thêm chi tiết.

Asia Genomics cung cấp các Xét nghiệm Đơn gen và Đa Gen tìm Hội chứng ung thư di truyền giúp xác định các đột biến gen cụ thể. Đây là một xét nghiệm máu theo yêu cầu của bác sỹ. DNA sẽ được tách ra từ máu và đem đi phân tích. Xét nghiệm mất khoảng bốn tuần. Kết quả sau đó được gửi trả bác sỹ, người có trách nhiệm diễn giải kết quả cho bạn.

Chúng tôi sẽ cần hai tuýp máu (mỗi tuýp khoảng 4ml) và một bản đồng thuận có chữ ký của bạn để gửi tới phòng xét nghiệm. Chúng tôi đề nghị bạn nên có tư vấn di truyền trước khi xét nghiệm gen để thảo luận về ý nghĩa và các kết quả xét nghiệm dự kiến.

Để biết thêm thông tin chi tiết về xét nghiệm hoặc để được tư vấn về xét nghiệm này vui lòng liên hệ hotline 0933 787 284 hoặc info-vn@asia-genomics.com